top of page
  • Writer's pictureJarno Burger

Met shaders en particles werken , om wereldjes te maken, DIe dan weer gerefecteerd kunnen worden in de spiegelbol.. Die wereldjes worden dan weer bestuurd door de state machine, die weer bestuurd wordコメント


bottom of page